Results near Asigori Town

Fisume Clinic

in Clinics

Fisume Clinic is located in Asigori Near To Health center. Adiss Abeba, Ethiopia. Provide clinical service.

Near To Health center
Asigori Town, Ilu, Oromia
Ethiopia

Is this your listing?

Bookmark this

Review this

Oda Clinic

in Clinics

Oda Clinic is located in Asegori town, Near to Asgori Primary School, Oromia, Ethiopia. Provide basic clinical services.

Near To Asgori Primary School
Asigori Town, Ilu, Oromia
Ethiopia

Is this your listing?

Bookmark this

Review this

Advertisement