Results near Tirosendare

Tiro Health center

in Health Centres

Tiro Health center is located in Tirosendare Next To Tiro Mosque. Oromia, Ethiopia. Provide health care service.

Next To Tiro Mosque
Tirosendare, Chinaksen, Oromia
Ethiopia

Is this your listing?

Bookmark this

Review this

Advertisement